A TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYEREKEK ISKOLAI BEÍRATÁSA

 FELHÍVÁS LEENDŐ 1. ÉVFOLYAMRA BEIRATKOZÁSHOZ 



Első lépés

 

ADATFELTÖLTÉS 2022. április 6-tól 2022. április 22. 12:00-ig

         adatok feltöltése az eugyintezes.e-kreta.hu oldalán a „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)„ menüpontot választva

 

        az ügyintézés gyorsítása érdekében a csillaggal „*” és a csillaggal meg nem jelölt adatok kitöltése is fontos

 

        „A döntéshez szükséges dokumentumok, igazolások” blokk „Egyéb dokumentumok” közé kérjük feltölteni:

 

o   szülő lakcímkártyája

 

o   anyakönyvi kivonat (gyermek)

 

Amennyiben érintett:

 

o   a kettős és a külföldi állampolgárságot igazoló okmányok

 

o   SNI, BTMN szakvélemény

KRÉTA Tudásbázis

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/vieszpage.action?pageId=17761106

 

 

 

 

 

Második lépés

BEIRATKOZÁS – 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek) 8:00 – 19:00

A beiratkozás helye:

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

1225 Budapest, Bartók Béla út 6.

A beiratkozás a szülő, gondviselő, gyám személyes megjelenésével történik, melynek során adategyeztetésre is sor kerül.

Az adategyeztetéshez szükséges okmányok:

 • szülő érvényes személyi igazolványa
 • szülő lakcímkártyája
 • gyermek lakcímkártyája
 • gyermek TAJ kártyája
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek 11 jegyű oktatási azonosító száma és az óvoda OM azonosítója (óvodától kikérhető)
 • nyilatkozat a szülői felügyeletről (PDF verzió!!!
  • a nyilatkozat 2. és 3. pontja esetén bírósági és/vagy gyámhatósági végzés

Továbbá:

 • kettős állampolgárság esetén a 2. állampolgárságot igazoló dokumentum
 • csak külföldi állampolgárságú gyermek esetén tartózkodási engedély
 • SNI és/vagy BTMN státusz esetén szakértői vélemény

 

A beiratkozás nem jelent automatikus felvételt.

A felvételről vagy a felvételt elutasító döntésről határozat formájában küldünk értesítést.